Banana kao kontroler za Sony konzole

Ako kompanija Sony uspije u svojim nastojanjima, korisnici PlayStation-a moći će bananu koristiti kao kontroler za konzole.

I ne samo bananu, već bukvalno svaki predmet!

Radi se o novom Sony patentu koji se odnosi na detektovanje „pasivnih nesvjetlećih objekata“ koji bi korisnicima mogli da posluže kao dodatak za gejming.

Patent se zasniva na AI, koja bi trebalo da interpretira promjene pozicije i pokretanja prstiju po objektu. Detekcija bi bila omogućena kamerom kojom bi softver uočavao lokacije svakog zasebnog prsta i tako mapiro virtuelne tastere.

U kompaniju su to slikovito prikazali koristeći bananu, a po principu virtuelne tastature koja se projektuje na neku površinu.