ARM uspješno razvio čip od plastike

Povećana proizvodnja mobilnih telefona dovodi do povećane potražnje za čipovima. ARM je, stoga, uspješno razvio čip od plastike!

Ova novina bi itekako bila primjenjiva u proizvodnji savitljivih telefona. Trenutno, u toj industiji se uglavnom koristi silicijum. Sada, britanska kompanija ARM istražuje mogućnost primjene nekih drugim materijala, među kojima je i plastika.

Iz kompanije navode da su načinili značajna poboljšanja u ovom segmentu. Njihov novi čip ima oznaku PlasticARM i koristi 32-bit Cortex-MO CPU, sa 456 bajtova ROM-a i 128 bajtova RAM-a.

U pitanju je jednostavan čip, čija svrha potvrđuje mogućnost ovog koncepta. On trenutno može da pokreće samo nekoliko test programa.

Iz britansk ekompanije ističu da bi on u budućnosti mogao naći svoje mjesto u svakodnevnom životu ljudi – na pakovanjima za hranu, nosivim uređajima ili na, recimo, zavoju sa fleksibilnim procesorom koji doktorima omogućava da prate stanje pacijenta na daljinu.