AI vam može prepričati duge razgovore u Viber grupama

Viber, jedna od najpopularnijih aplikacija za komunikaciju, lansirala je inovativnu funkciju baziranu na tehnologiji OpenAI. Nova funkcija omogućava korisnicima da kreiraju rezime nepročitanih poruka unutar Viber grupa.

Ova funkcija, osmišljena kako bi zadovoljila potrebe korisnika koji se suočavaju s prevelikim brojem poruka koje ne mogu odmah pročitati ili na njih odgovoriti, nudi brz način filtriranja do 100 nepročitanih poruka u pogodan rezime.

AI rezime prepiske ističe najvažnije dijelove razgovora iz Viber grupa i brzo prenosi ključne citate iz tema koje su razmatrane. Ovaj pristup ne samo da štedi vrijeme i energiju korisnika, već im pomaže u donošenju odluka i povećava produktivnost. Funkcija omogućava korisnicima da ostanu u toku s razgovorima, čak i kada nemaju vremena da čitaju dugi tekst.

Iako je u početku usredsređena na grupne četove, funkcija AI rezimea prepiske planira se proširiti i na druge oblike komunikacije unutar Viber aplikacije. Korisnici će moći lako formulisati ključne odluke i zaključke iz diskusija kako bi ih koristili kao referencu za dalje aktivnosti.

Aktivacija ove funkcije je jednostavna, a korisnici će biti obaviješteni o mogućnosti kreiranja rezimea nepročitanih dijelova razgovora čim uđu u prepisku s ostalim članovima grupe. Važno je napomenuti da će rezimei biti vidljivi samo korisnicima koji ih zatraže, što garantuje privatnost i sigurnost sadržaja.

Viber ističe da su privatnost i bezbjednost podataka bili ključni faktori u razvoju ove funkcije. AI rezime prepiske neće sadržati nikakve identifikatore osim korisničkih imena, a Viber neće imati pristup niti skladištiti razgovore ili rezimee na svojim serverima.