Zoom omogućava kreiranje bilješki tokom video poziva

Popularna platforma za video konferencije, Zoom, uvodi nove alatke za uređivanje tekstova tokom video poziva pod nazivom “Bilješke“.

Ova nova funkcionalnost omogućava korisnicima da kreiraju, dijele i uređuju tekstualne dokumente u stvarnom vremenu tokom Zoom sastanaka, što povećava produktivnost i olakšava saradnju tokom virtuelnih sastanaka.

Kroz “Bilješke” korisnici mogu da pripreme dnevni red i podijele ga sa učesnicima prije samog sastanka. Tokom mogu otvoriti bilješke i pozivati druge da se uključe u zajedničko uređivanje dokumenata u stvarnom vremenu. Nakon završetka sastanka bilješke se mogu dijeliti sa svim učesnicima kako bi se očuvao sadržaj i značajne informacije.

Pristup “Bilješkama” je jednostavan, korisnici mogu lako pristupiti njima putem trake za navigaciju tokom sastanka ili ih stvarati tokom samog sastanka. Ova funkcionalnost dolazi sa širokim spektrom alatki za uređivanje, uključujući opcije kao što su promjena stila fonta, tačke za nabrajanje, boje i druge. Korisnici, takođe, mogu da dodaju slike i veze u svoje bilješke, a platforma automatski čuva sadržaj u redovnim intervalima kako bi osigurala da ništa ne bude izgubljeno.

Ova nova funkcija će biti dostupna svim korisnicima Zoom platforme bez dodatnih troškova i trebala bi da bude predstavljena u narednim nedjeljama. Uvođenjem “Bilješki,” Zoom dodatno unapređuje svoj set alatki, čineći ga još raznovrsnijim i korisnijim za korisnike koji se oslanjaju na virtuelne sastanke i timski rad.