X omogućava da sakrijete pretplatničku značku

Društvena mreža X (nekada Twitter) korisnicima je ponudila premium uslugu poznatu kao “X Blue,” koja nudi više opcija, a sada nudi i mogućnost da se ta usluga – ne vidi.

Zapravo, svi pretplatnici su bili označeni verifikacionim simbolom, popularnom plavom kvačicom, a sad se u okviru tog paketa nudi mogućnost sakrivanja tog znaka.

U okviru “Prilagođavanja profila” u podešavanjima naloga, pretplatnici mogu pronaći opciju “Sakrijte vaš plavi verifikacioni znak.” Aktiviranjem ove opcije, znak više neće biti vidljiv na profilima i uz korisnička imena u objavama.

Ipak, važno je napomenuti da se verifikacioni znak i dalje može pojaviti na nekim mjestima, a neke funkcije možda neće biti dostupne dok je znak sakriven, iako nije precizirano koje tačno funkcije su pogođene.

Osim ove promjene, X Blue je takođe proširio limit za objave pretplatnika na 25.000 karaktera i radi na razvoju alata za objavljivanje dužeg sadržaja. Takođe je povećan limit za trajanje video zapisa na 3 sata.