Twitch omogućava kačenje poruka na vrhu chata

Twitch će korisnicima omogućiti da zakače poruku u vrhu chata tokom strimova.

Ova mogućnost biće dostupna korisnicima koji se odluče da plate tu uslugu na ovoj popularnoj platformi za strimovanje, a opcija će nositi naziv “Hype Chat“.

Hype Chats neće biti mnogo drugačiji od YouTube Super Chats. Streameri će imati mogućnost da postave cijenu Hype Chat poruka (sa cijenama od minimum 100 do maksimum 500 USD), a zavisno od iznosa koji platite vaša poruka će biti više istaknuta.

Na primjer, Hype Chat poruke sa većom vrijednošću će duže ostati prikačene na vrhu chata, imati veći dozvoljeni broj znakova i biti istaknutijeg dizajna, kako je objavio Twitch u svom blog postu. Trenutno, ova funkcija je dostupna samo na web platformi.

Ovo je jedan od načina motivacije streamera da stvaraju sadržaj, jer dobijaju novi način da ostvaruju interakciju sa pratiocima koji ih na ovaj način mogu podržati, te tako mogu ostvariti finansijski benefit. Twitch nudi 70% prihoda od neto troškova za kupovinu Hype Chats-a na webu.

Da bi spriječio potencijalne zloupotrebe, Twitch je implementirao nekoliko sigurnosnih mjera: gledaoci ne mogu slati Hype Chat poruke sa zabranjenim riječima ili frazama, a poruke sa isteka vremena ili od zabranjenih korisnika će biti uklonjene. Streameri i njihovi moderatori, takođe, mogu ukloniti Hype Chat poruke po potrebi.