TikTok obilježava snimke koji su nastali zahvaljujući AI

Novi potez koji donosi društvena mreža TikTok jeste označavanje sadržaja koji je u potpunosti ili djelimično generisala vještačka inteligencija (AI).

Primjetno je da se u zadnje vrijeme sve češće koriste AI filteri za video zapise na ovoj platformi, pa je TikTok spremio odgovor na ovaj trend. Filteri će biti preimenovani i imati oznaku “AI” kako bi jasno ukazali na vještačku inteligenciju.

Oznake AI sadržaja neće biti ekskluzivne za TikTok-ove filtere, već će se moći primijeniti na bilo koji sadržaj koji je modifikovan pomoću vještačke inteligencije, bez obzira na porijeklo. Novi pravilnik kompanije nalaže da svaki sadržaj generisan AI koji sadrži “realistične slike, audio i video” mora biti označen kao takav kako bi se pomoglo gledaocima da razumiju sadržaj i spriječilo širenje potencijalno obmanjujućih informacija.

Kompanija ne ostavlja prostor da to rade korisnici, jer se pretpostavlja da bi tu moglo doći do grešaka, nenamjernih ili namjernih, već se planira da se uticaj AI na stvaranje nekog sadržaja softverski prepoznaje i automatski obilježava.

TikTok radi i na razvoju softvera koji će automatski prepoznavati AI generisani sadržaj i obilježavati ga, ali nema informacija o tačnom datumu lansiranja ovih internih alata. Svi alati su razvijeni u saradnji sa bezbjednosnim savjetodavnim tijelima i stručnjacima iz industrije.