TED talk: Kako pčele mogu pomiriti slonove i ljude

Kakva veza postoji između slonova, pčela i ljudi zna Lucy King. Više saznajte iz TED talk-a koji vam danas preporučujemo.

Najveći kopneni sisari na Zemlji teški su do sedam tona, dnevno jedu i do 400 kg hrane i imaju veliku ulogu u prenošenju biljnog sjemena na rutama dugim hiljade kilometara. Ali naučnici su zabrinuti zbog naglog smanjivanja njihovih zajednica usljed konflikta sa ljudima.

Lucy King je svoju profesionalnu karijeru i naučni rad posvetila proučavanju ponašanja slonova u Keniji, a u posljednjih nekoliko godina primijetila je porast sukoba između slonova i ljudi – naročito zbog krivolova i ugroženog staništa.

Zbog gubitka staništa slonovi su prinuđeni da se hrane u ljudskim zajednicama, čineći materijalnu štetu ionako siromašnim porodicama. Kako bi se zaustavilo postavljanje sve više električnih ograda, Lucy je osmislila jedan sasvim drugačiji način zaštite obiju zajednica – pčelinje košnice!