Šta sve može BackTap dugme na iPhone

Apple pametni telefoni kriju niz malih i skrivenih funkcija, a jedna od njih je Back Tap opcija, o kojoj malo ljudi zna. Ovo tajno dugme nije automatski uključeno, već korisnik treba da ga aktivira u postavkama telefona.

Kada se Back Tap aktivira, korisnik može dodirnuti poleđinu iPhone uređaja dva ili tri puta kako bi izazvao unaprijed podešene akcije. Na primjer, dva lupkanja mogu upaliti lampu, dok tri lupkanja prave snimak ekrana.

Važno je napomenuti da ova funkcija radi na iPhone modelima od iPhone 8 pa naviše. I važno je dodati da Back Tap funkcija radi samo kada je ekran upaljen.

Aktiviranje Back Tap opcije zahtijeva odlazak u postavke telefona i odabir opcija: Settings > Accessibility > Touch > Back Tap (na samom dnu).

Back Tap nudi nekoliko unaprijed podešenih akcija, uključujući otvaranje kamere, povratak na početni ekran, isključivanje zvuka, snimanje ekrana, paljenje lampe, ali takođe pruža i mogućnost kreiranja sopstvenih prečica. Ove prečice predstavljaju akcije koje korisnik sam može podesiti u aplikaciji Shortcuts.

Da biste otvorili aplikaciju pomoću Back Tap opcije, korisnik prvo mora kreirati odgovarajuću prečicu u aplikaciji Shortcuts. Postupak uključuje otvaranje Shortcuts aplikacije, dodavanje nove akcije za otvaranje aplikacije, izbor željene aplikacije, a zatim dodavanje te prečice u Back Tap opciji pod postavkama telefona.