Spotify uvodi prevođenje podkasta

Jedan od novih koraka koji želi da napravi Spotify jeste otklanjanje jezičkih barijera kada je u pitanju slušanje podkasta.

To treba da se odradi putem nove funkcije pod nazivom “Voice Translation for podcasters” (Glasovno prevođenje za kreatore emisija). Ova pilot opcija, dostupna odabranoj grupi kreatora, koristi vještačku inteligenciju (AI) za automatsko prevođenje podkasta na različite jezike. Pomenuto rješenje se oslanja na OpenAI tehnologiju kako bi glas na drugom jeziku zadržao isti karakterističan ton kao i glas autora emisije.

Cilj ove funkcije je pružiti korisnicima kvalitetnije iskustvo slušanja, eliminišući potrebu za titlovanjem ili lijepljenjem drugih glasova preko autorskog sadržaja. Međutim, važno je napomenuti da AI tehnologija nije savršena i da mogućnost grešaka postoji.

U početku će biti dostupno prevođenje odabranih emisija sa engleskog jezika i nekoliko drugih jezika. Ova inicijativa ima za cilj uklanjanje jezičkih prepreka i omogućavanje kreatorima da svoj sadržaj dijele sa širom svjetskom publikom.

Iako je ova funkcija dobrodošla za mnoge, postoje i kreatori koji nisu oduševljeni ovim alatom. Oni smatraju da je to još jedan razlog da ne objavljuju svoje emisije na Spotify platformi. Neki ističu da su se velike kompanije, poput Microsoft-a i Meta-e, već suočile sa izazovima u ovoj oblasti, jer nisu uspjele da pravilno kloniraju glasove.

U svakom slučaju, ova inicijativa Spotify-a ima potencijal da unaprijedi dostupnost podkasta na globalnom nivou, pružajući korisnicima širom svijeta veći izbor sadržaja na jezicima koje razumiju.