Specops Software: Duže lozinke nisu neprobojnije

Izvještaj kompanije Specops Software ističe da duže lozinke ne pružaju potpunu zaštitu od hakera koji žele pristupiti vašim podacima.

Analizom 31,1 miliona hakovanih lozinki, koje sadrže 16 znakova ili više, ova kompanija otkrila je da dužina lozinke nije garancija bezbjednosti. Čak i duže lozinke nisu imune na napade hakera.

Interesantno je da je termin “admin” korišćen za 40.000 administratorskih naloga od 1,8 miliona kompromitovanih kredencijala. Osim toga, samo polovina organizacija redovno provjerava kompromitovane lozinke svakog mjeseca, što dodatno otežava situaciju.

Na listi najčešće kompromitovanih kredencijala, lozinka “123456” dominira, zajedno sa varijantama koje sadrže riječ “password” poput “P@ssw0rd” ili “Pass@123”.

Ukradene lozinke su visoko cijenjene među sajber kriminalcima, što potvrđuje rastuće tržište ukradenih kredencijala i ličnih podataka.

Industrije koje manipulišu osjetljivim informacijama moraju da preduzmu dodatne mjere kako bi zaštitile svoje naloge, uključujući korišćenje jakih i jedinstvenih lozinki. Recikliranje lozinki treba izbjegavati po svaku cijenu, jer to može dovesti do ozbiljnih posljedica u vidu napada hakera.

Administratorski nalozi su posebno privlačni hakerima jer pružaju mogućnost širenja napada unutar organizacije.

Stoga, važno je da svi, bez obzira na nivo pristupa osjetljivim informacijama, koriste jake lozinke. Svaki nalog je važan jer hakeri mogu iskoristiti i one najobičnije naloge kao ulaznu tačku ka ciljevima visoke vrijednosti. Ovo naglašava potrebu za stalnom pažnjom i bezbjednosnim mjerama u digitalnom okruženju.