Poslovno savjetodavno vijeće UNICEF-a: Jednake prilike za svako dijete kroz digitalnu transformaciju i edukaciju

Značaj društveno odgovornog poslovanja za djecu i dječija prava

U Sarajevu je 10. maja ove godine održan sastanak Poslovnog savjetodavnog vijeća koje je UNICEF BiH pokrenuo u saradnji sa predstavnicima uspješnih kompanija pozvanih u članstvo zbog pokazane društvene odgovornosti, kako bi podstakao značaj društveno odgovornog poslovanja u čijem središtu su djeca i dječija prava.

Jedna od članica Poslovnog savjetodavnog vijeća je i Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel koja je prisustvovala sastanku na kome je predstavljen rad UNICEF-a na digitalnoj transformaciji u obrazovanju te GIGA inicijativa za povezivanje svih škola u svijetu na internet.

Predstavnica UNICEF-a u BiH dr Rownak Khan je na otvaranju sastanka izjavila: “Ovdje smo zbog dobrobiti djece i zbog dječijih prava, i to je ono što svi trebamo imati na umu. Jedno od Načela o pravima djece i poslovanju koje je UNICEF objavio 2012. jeste zaštita i bezbjednost djece u svim poslovnim aktivnostima, i pitanje je šta mi kao grupa možemo uraditi da tome doprinesemo, te stoga razmislimo o bezbjednijem okruženju za djecu u Bosni i Hercegovini”. Istakla je kako fokus diskusije treba biti na stvaranju jednakih prilika za svako dijete kroz digitalnu transformaciju i edukaciju, dostupnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija kroz GIGA inicijativu te rad na dualnom obrazovanju, usmjerenom ka razvoju poslovnih vještina.

Poslovno savjetodavno vijeće UNICEF-a djeluje kao poslovna platforma s ciljem podizanja svijesti o pravima djece, razmjene znanja i odgovornih poslovnih praksi u najboljem interesu svakog djeteta.

Ključne oblasti uticaja i djelovanja vijeća su bezbijednost i zaštita djece u on-line i off-line okruženju, mentalno zdravlje, te razvoj vještina za nesmetan prelazak iz obrazovanja u radno okruženje.