Popularne m:tel tarifne opcije za mobilni internet

Mobilni internet na poklon i neograničen pristup društvenim mrežama

Želite nekome poslati paket brzog mobilnog interneta?

Nova m:tel tarifna opcija Pokloni NET omogućiće vam da po cijeni od 10 KM pošaljete 5 GB mobilnog interneta drugom m:tel korisniku.

Mobilni internet koji pošaljete ili dobijete na poklon možete iskoristiti u roku od 15 dana u m:tel mreži kao i u romingu u regionu Zapadnog Balkana a kupovinu možete izvršiti putem USSD menija „Moj meni“, pozivom koda *100#.

Tarifna opcija Pokloni NET je namijenjena prepaid ili postpaid korisnicima m:tel mobilne telefonije, kao i korisnicima neke od m:tel Kombinuj tarifa, osim tarife Kombinuj: S junior.

Volite da budete na društvenim mrežama?

Nova tarifna opcija Društvene mreže 7 dana namijenjena korisnicima m:tel prepaid tarifa Kombinuj i Dopuna, omogućiće vam da sedam dana za samo 2 KM uživate u neograničenom pristupu društvenim mrežama Facebook, Instagram i Tik Tok.

Aktivaciju možete izvršiti putem m:tel web sajta, m:go aplikacije, servisa Moj meni pozivom *100# ili putem slanja SMS-a na broj 065/1199 slanjem ključne riječi FACEON7.

Više informacija o novim tarifnim opcijama potražite u najbližem m:tel prodajnom mjestu, besplatnim pozivom na 0800 50 000 za postpaid korisnike odnosno na 066 10 10 10 za prepaid korisnike.