Pokloni NET – popularna opcija za m:tel korisnike

Poklonite dragoj osobi 5 GB mobilnog neta u trajanju od 15 dana

Kao prepaid ili postpaid korisnik usluga m:tel mobilne telefonije iskoristite tarifnu opciju Pokloni NET po cijeni od 10 KM i pošaljite 5 GB mobilnog interneta drugom m:tel prepaid ili postpaid korisniku.

Kupovinu tarifne opcije Pokloni NET možete izvršiti putem USSD menija „Moj meni“, pozivom koda *100#.

Poklonjeni mobilni internet može se iskoristiti u roku od 15 dana u m:tel mreži kao i u romingu u regionu Zapadnog Balkana.

Mogućnost kupovine ove tarifne opcije za m:tel prepaid korisnike je neograničena a postpad korisnici u toku jednog obračunskog perioda to mogu učiniti do četiri puta.

Takođe, i kao korisnik kombinovanog plaćanja, odnosno kao korisnik neke od m:tel Kombinuj tarifa, osim tarife Kombinuj: S junior, imate mogućnost da kupite i poklonite mobilni internet ili da drugi m:tel korisnik vama pokloni 5 GB mobilnog interneta.

Više informacija o tarifnoj opciji Pokloni NET potražite u najbližem m:tel prodajnom mjestu, besplatnim pozivom na 0800 50 000 za postpaid korisnike odnosno na 066 10 10 10 za prepaid korisnike.

Izvor fotografije: Mtel