Ovako možete sačuvati lokaciju u Google Maps

Jedna od izuzetno korisnih funkcija dostupnih u Google Maps je mogućnost čuvanja lokacija. Ova funkcija omogućava korisnicima da jednostavno ponovo posjećuju i organizuju svoja omiljena ili često posjećivana mjesta.

Pored pojednostavljivanja procesa povratka na značajna mjesta, ova praktična funkcija, takođe, djeluje kao personalizovani putni dnevnik, bilježeći vaša putovanja i stvarajući digitalnu mapu vaših iskustava. Ako vam se ova funkcija čini zanimljivom, slijedite ove korake kao vodič ka tome kako sačuvati lokacije u Google Maps.

  1. Otvorite Google Maps.
  2. Pretražite mjesto ili dodirnite marker na mapi. Takođe, možete pritisnuti i zadržati bilo koje mjesto na mapi kako biste postavili oznaku.
  3. Dodirnite dugme “Save” (koje podsjeća na bukmarker) koje se nalazi na dnu ekrana.
  4. Izaberite postojeću listu ili kreirajte novu kako biste kategorizovali vaša sačuvana mjesta.

Osim toga, možete izvršiti dodatne radnje sa svojim sačuvanim mjestima, kao što su:

  • Označavanje Sačuvanih Mjesta: Radi lakše identifikacije, možete dodijeliti prilagođene oznake vašim sačuvanim lokacijama. Otvorite sačuvano mjesto i dodirnite “Label” da biste promijenili njegovo ime.
  • Čuvanje Mjesta sa Drugih Veb Lokacija: Ako otkrijete lokaciju na veb lokaciji koja uključuje ugrađenu Google Mapu, možete je direktno sačuvati na svoje liste.
  • Pristup Sačuvanim Mestima Van Mreže: Da biste pristupili svojim sačuvanim mjestima čak i kada ste van mreže, unaprijed preuzmite relevantne mape za te oblasti.
  • Dijeljenje Sačuvanih Mjesta: Imate opciju da dijelite svoja sačuvana mjesta sa drugima putem linka ili da sarađujete na dijeljenoj listi.

U međuvremenu, ako želite da drugima saopštite gdje se nalazite, Google Maps vam može pomoći u tome. Možete podijeliti svoju lokaciju na različite načine, u zavisnosti od toga šta želite postići i kako volite to da radite.