Nova YouTube funkcija za bolje upravljanje komentarima

YouTube je nedavno predstavio novo moderiranje komentara pod nazivom “Pauza”, pružajući kreatorima i moderatorima veću kontrolu nad interakcijama u odjeljku za komentare.

Ova inovativna funkcija omogućava kreiranje “pauze” u prilivu novih komentara, dok istovremeno zadržava već postojeće.

Kreatori mogu jednostavno pristupiti opciji “Pauza” putem podešavanja komentara na nivou videa. Ova opcija smještena je u gornjem desnom uglu panela za komentare na stranici za gledanje ili unutar YouTube studija. Kada je aktivirana, gledaoci će primijetiti obavještenje ispod video snimaka, obavještavajući ih da su svi komentari privremeno pauzirani, zajedno sa svim prethodno objavljenim komentarima.

Testiranje funkcije “Pauza” započelo je u oktobru, a sada je zvanično uvedena. Kreatori i moderatori u eksperimentalnoj grupi izvijestili su da su prepoznali vrijednost ove funkcije, pružajući im fleksibilnost u upravljanju komentarima na njihovim video sadržajima.

Prije “Pauze”, kreatori su imali ograničene opcije – ili su pregledali komentare prije objavljivanja ili potpuno onemogućavali komentare na svojim kanalima. Novo podešavanje “Pauza” predstavlja srednje rješenje koje omogućava kreatorima da kontrolišu prihvatanje novih komentara bez gubitka postojećih doprinosa.