Meta i Microsoft lansirali AI model Llama 2

Kompanija Meta predstavila je drugu verziju svog jezičkog modela vještačke inteligencije, pod nazivom Llama 2, koji garantuje široku upotrebu.

Program je nastao u saradnji Meta-e i Microsoft-a, a za razliku od prethodnog modela ima otvoreni kod sa komercijalnom licencom, a osim ovoga, široku upotrebu u različite svrhe omogućiće to što će Llama 2 biti dostupna na Microsoft Azure platformi. Tu će biti dostupna programerima koji će moći da je koriste i za razvoj četbotova i generatora slika.

Llama 2 je trenirana na 40% više podataka od svog prethodnika, sa dvostruko većom dužinom konteksta i brojnim parametrima koji se kreću od sedam do čak 70 milijardi. Kao generativna vještačka inteligencija, Llama 2 funkcioniše pomoću “tokena” koji predstavljaju dijelove riječi. Ovaj novi model je treniran na ogromnom broju tokena, tačnije dvije milijarde, što doprinosi njegovoj sposobnosti da pruži kvalitetne rezultate.

Meta ističe da je kod Llama 2 stavljen akcenat na odgovornost, jer su programeri provjerili modele po pitanju bezbjednosti i razvili transparentnu šemu kako bi prikazali potencijalne probleme. Tu je i vodič za “odgovorno korišćenje”, kako bi se spriječile zloupotrebe i kriminalne aktivnosti.

Meta nudi unaprijed obučene verzije svog novog AI modela Llama 2, koje su posebno namijenjene za razgovor. Ove verzije će biti besplatno dostupne, a alat će biti kompatibilan sa računarima koji koriste Windows operativni sistem.

Ova odluka predstavlja važnu razliku u odnosu na neke konkurentske modele koji su obično zatvorenog koda i zahtijevaju pretplatu ili licenciranje za korišćenje. Meta i Microsoft su odlučili da omoguće širok pristup modelu Llama 2, ali postoji zabrinutost u vezi sa mogućim zloupotrebama od strane hakera zbog otvorenosti ovog modela.