Kompanija m:tel uvela mogućnost automatskog plaćanja usluga

Važan korak u narednim procesima digitalizacije u BiH

Kao lider na tržištu i jedan od nosilaca digitalizacije poslovanja u BiH, kompanija m:tel ima odgovornost i obavezu da značajne resurse i sredstva usmjeri na razvijanje procesa digitalizacije, kako bi, u konačnici, svi građani i pravna lica koristili savremena rješenja.

Jedna od takvih novina je mogućnost automatskog plaćanja digitalnih usluga. Za početak, kao korisnik m:tel online televizije – ON TV ne morate voditi računa o plaćanju i po prvi put u BiH, domaća platforma omogućava automatsku naplatu svakog obračunskog perioda sve dok ne deaktivirate uslugu.

U svijetu je uobičajeno korišćenje te vrste naplate za digitalne servise, ali je svakako novina u BiH i čini jedan od neophodnih koraka u daljem razvoju i modernizaciji.

Mogućnost automatskog plaćanja donosi mnogo pogodnosti za korisnike i kompaniju, usluga je jednostavna, štedi vrijeme, daje bolje korisničko iskustvo i kontrolu nad uslugama.

Pri realizaciji ove usluge ispoštovan je čitav niz strogih pravila, savladani su mnogi logistički i tehnički izazovi i stečeno je važno iskustvo za sljedeće projekte.

U planu je uvođenje automatskog plaćanja i za druge usluge, a kompanija m:tel nastavlja sa projektima digitalizacije i modernizacije pomoću savremenih tehnologija.