Kompanija m:tel nastavlja da posluje s uspjehom i u 2023. godini

Posvećenost uprave kompanije m:tel ka ostvarenju zadatih ciljeva prepoznalo je i tržište kapitala, te je cijena akcija kompanije u prva tri mjeseca ove godine porasla za skoro 5%.

Kompanija m:tel bilježi rast u svim segmentima poslovanja, po rezultatima za prva tri mjeseca 2023. godine. Uprkos nepovoljnim kretanjima na globalnom ekonomskom nivou, kompanija m:tel je uspjela da održi kontinuitet u poslovanju i da adekvatno odgovori na globalnu ekonomsku krizu.

Ukupni prihodi kompanije ostvareni u prva tri mjeseca ove godine iznose gotovo 111,5 miliona konvertibilnih maraka, što je rast od oko 0,52% u odnosu na prihode koji su ostvareni u istom periodu prošle godine. Rashodi su takođe u porastu za oko 4,82% u odnosu na one ostvarene u prva tri mjeseca prošle godine, što je i očekivano, s obzirom na rast cijena i inflaciju u globalnim okvirima.

Neto dobit ostvarena u prva tri mjeseca ove godine iznosi više od 15 miliona konvertibilnih maraka. Ako posmatramo isti period prošle godine, neto dobit je niža za oko 3,4 miliona konvertibilnih maraka, što je i očekivan odgovor tržišta na dešavanja koja su uveliko usporila rast i razvoj u velikim ekonomijama čitavog svijeta.

Kako navode iz kompanije m:tel, svi rezultati su očekivani i predstavljaju normalnu krivu uspjeha, koja će već u narednom kvartalu izgledati drugačije. Takođe, ne treba zaboraviti ni činjenicu da je ova kompanija i pored ovako osjetljivih ekonomskih uslova, nastavila da investira prije svega u infrastrukturu s ciljem poboljšanja postojećih i kreiranja novih usluga korisnicima, što u krajnjoj instanci treba da obezbijedi kontinuiran rast kompanije i neto dobiti u budućim godinama.  Navedeni rezultati govore u prilog činjenici da je m:tel spreman da nastavi odgovarati na sve izazove, te donošenjem dobrih poslovnih odluka, ostane lider na polju telekomunikacija na području BiH, ali i regiona.