Kako ukloniti lične podatke sa Google Maps

U svijetu gdje su usluge mapiranja na mreži sveprisutne, kao što su Google mape, važno je zaštititi svoje lične podatke.

Ukoliko su vaši podaci, poput lokacije kuće, registarske tablice ili neki drugi vidljivi na mapama, to je nešto što može olakšati posao nekome ko želi da vas na neki način ugrozi ili nanese štetu.

Google nudi alate koji omogućavaju korisnicima da zamagle ove informacije i evo uputstva kako to možete učiniti, korak po korak.

Pristup Google mapama

Otvorite aplikaciju ili u svom pretraživaču otvorite stranicu Google mapa, te se prijavite na svoj Google nalog.

Pronađite svoju kuću

U pretragu unesite adresu ili približnu lokaciju svog doma, a za preciznost možete uvećati mapu.

Zamagljivanje

 1. Desnim klikom miša (ili dugim pritiskom na mobilnom telefonu) kliknite na lokaciju vaše kuće na mapi)
 2. Pojaviće se mali dijaloški okvir s različitim opcijama
 3. Izaberite “Prijavi problem” (“Report a problem”)

Identifikovanje problema

 1. Google će vam prikazati novu stranicu pod nazivom “Google Maps: Prijavi neprimjereni Street View” (“Google Maps: Report Inappropriate Street View”).
 2. Pronađite i kliknite na opciju “Moj dom” (“My Home”), koja je namijenjena posebno za zamagljivanje stambenih objekata.
 3. Kliknite na “Nastavi” (“Continue”).

Podnošenje zahtjeva za zamagljivanje

 1. Google će prikazati Street View sliku vaše kuće.
 2. Da biste osigurali privatnost, prevucite i prilagodite crveno polje koje će pokriti cijelu kuću ili samo dijelove koje želite zamagliti.
 3. U odjeljku “Dodatne informacije” (“Additional information”) kratko objasnite razlog zamagljivanja vaše kuće. Ako imate posebne upute, uključite ih u odgovarajuća polja.
 4. Kliknite na “Podnesi” (“Submit”).

Tablice

 1. Da biste zamaglili registarske tablice ili druge lične podatke, idite do Street View slike koja sadrži osjetljive detalje. U donjem desnom uglu Street View slike naći ćete tri horizontalne tačke. Kliknite na njih.
 2. Iz opcija koje se pojavljuju izaberite „Report a problem“. Pojaviće se okvir za dijalog koji vam omogućava da navedete problem koji želite da prijavite.
 3. Izaberite „Privacy concerns“, a zatim pritisnite „Continue“.
 4. Google će prikazati Street View sliku sa zahtjevom da označite registarske tablice koje želite da zamaglite. Kliknite na svaku registarsku tablicu i pojaviće se mali iskačući prozor sa opcijama.
 5. Izaberite opciju “Blur this image” i registarska tablica će biti automatski zamućena. Ako postoji više registarskih tablica, ponovite postupak za svaku od njih.

Dodatne informacije i dostavljanje

U odjeljku “Additional information” navedite kratko objašnjenje zašto tražite zamagljivanje registarskih tablica ili drugih ličnih podataka. Ako imate bilo kakve posebne nedoumice ili uputstva, uključite ih u odgovarajuća polja. Kliknite na „Submit“.