Kako šifrom zaštititi dokumente na računaru

Mnogi korisnici svakodnevno koriste Microsoft Office programe, često u fajlovima s povjerljivim informacijama.

Iako programi nude mogućnost postavljanja šifre na fajlove, treba napomenuti da to nije najjača bezbjednost, jer se šifra lako može skinuti. Ipak, ovo zaključavanje može biti korisno na privremenoj osnovi, posebno kada ne želite koristiti dodatne programe za enkripciju.

Prije nego što zaključate fajlove, imajte na umu da Office aplikacije nemaju opciju “zaboravljena lozinka”. Ako se odlučite za zaključavanje, pobrinite se da zapamtite šifru, jer ne postoji opcija za oporavak.

Proces je isti i za Windows i za Mac računare, te za sve tri vrste dokumenata (Word, Excel, PowerPoint).

  1. Nakon što otvorite Excel tabelu, u gornjem lijevom uglu izaberite opciju File.
  2. U opcijama koje će se pojaviti potom izaberite Info.
  3. S lijeve strane ekrana zatim će vam izaći nekoliko opcija, a jedna od njih biće “Protect Workbook” (u slučaju Word dokumenta pisaće Protect Document, dok će za PowerPoint pisati Protect Presentation).
  4. Pojaviće se padajući meni u kome potom treba izabrati opciju “Encrypt with Password”, nakon čega će se pojaviti iskačući prozor sa poljem za unošenje šifre.
  5. Unesite šifru i pritisnite OK.

Uklanjanje šifre uključuje izbor “File”, “Info”, odabir “Protect Workbook” i odabir “Encrypt with Password”, nakon čega brišete postojeću šifru.

Važno je napomenuti da ova bezbjednost nije potpuna jer šifru može ukloniti osoba s pristupom računaru dok je dokument otvoren. Povjerljive fajlove ne ostavljajte otvorenim kada niste za računarom.