Kako se koristi iPhone SOS opcija?

Napredna funkcionalnost Hitnog SOS poziva na iPhone-u 14 može da pruži ključnu pomoć u trenucima krize i nesreće.

Ovaj inovativni sistem automatski poziva lokalni broj za hitne slučajeve i dijeli precizne informacije o lokaciji sa hitnim službama, omogućavajući brzu i efikasnu reakciju u hitnim situacijama.

Nakon aktiviranja Hitnog SOS poziva, iPhone 14 šalje SMS poruke kontaktima za hitne slučajeve sa trenutnom lokacijom korisnika. Dodatno, tokom trajanja hitnog poziva, kontakti će biti obaviješteni o promjeni lokacije, pružajući dodatnu sigurnost i informisanost.

Jedna od revolucionarnih karakteristika ovog sistema jeste mogućnost slanja hitnih poruka putem satelita, čak i kada nema dostupnih mobilnih ili Wi-Fi mreža. Ovo je posebno korisno u situacijama gde je komunikacija otežana, kao što je slučaj sa nedavnim šumskim požarima na Havajima.

Korisnik Majkl Miraflor podijelio je inspirativnu priču o spasavanju putem Hitnog SOS poziva. Njegova priča ilustruje snagu ove funkcije i kako je spasla živote. U situaciji kada je signal bio nedostupan, Apple Emergency SOS je bio jedini način komunikacije i pomoći i spasio je živote grupi ljudi na Mauiju.

Za korisnike koji posjeduju iPhone 8 ili noviji model, aktiviranje Hitnog SOS poziva je jednostavno – pritiskom i zadržavanjem tastera sa strane i jednog od tastera za jačinu zvuka, otvara se klizač za hitne pozive. Za korisnike starijih modela, kao što je iPhone 7, postupak je takođe intuitivan.

U zaključku, funkcija Hitnog SOS poziva na iPhone-u 14 predstavlja značajan korak ka bržoj i efikasnijoj reakciji u hitnim situacijama. Njena sposobnost dijeljenja lokacije sa hitnim službama i kontaktima za hitne slučajeve čini je neprocjenjivim alatom za sigurnost i zaštitu korisnika u trenucima potrebe.