Kako do m:tel stipendije?

Novembar mjesec je već dugi niz godina vrijeme kada kompanija m:tel poziva najbolje studente elektrotehnike da apliciraju na konkurs i postanu njeni stipendisti.

Kako do m:tel stipendije i kome je namijenjen ovaj program ove godine, te koji su uslovi za konkurisanje, pročitajte u nastavku.

Studenti čiji prosjek ocjena je 8 ili iznad 8, a studiraju na elektrotehničkim fakultetima u Banjaluci ili Istočnom Sarajevu, Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, te Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci, do 10. decembra ove godine imaju pravo da se prijave na konkurs za dodjelu stipendija istaknutim studentima koje dodjeljuje kompanija m:tel. Osim toga, uslov je i da su to studenti treće i četvrte godine, kao i apsolventi navedenih fakulteta, a programi, odsjeci i usmjerenja obuhvaćeni konkursom navedeni su u tekstu Konkursa  za dodjelu stipendija koji možete pronaći na sajtu kompanije

Ako ste se prepoznali u pasusu prije, provjerili sve uslove propisane Konkursom, sljedeći koraci vas mogu dovesti do stipendije u iznosu od 300 KM mjesečno do kraja prvog ciklusa studija, te do mogućnosti obavljanja prakse u periodu od mjesec dana u kompaniji m:tel.

  • Preuzmite sa sajta m:tel-a obrazac prijave na konkurs i popunite ga,
  • Pripremite svoj CV, sa adresom prebivališta i telefonskim brojevima,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Potvrdu o mjestu prebivališta,
  • Potvrdu o upisanoj godini studija, studijskom programu/usmjerenju i prosjeku ocjena u toku studija,
  • Potvrdu sa fakulteta da u toku studija niste obnavljali nijednu godinu studija,
  • Izjavu kojom potvrđujete da niste i da nećete biti korisnik stipendije iz drugih izvora finansiranja.

Sve navedeno student može dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom na adresu Mtel, a.d. Banja Luka, ul. Vuka Karadžića broj 2, 78 000 Banja Luka, n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.

Sve informacije u vezi sa konkursom za m:stipendiste možete dobiti putem e-mail adrese: stipendija@mtel.ba