Kako da riješite problem nedostatka memorije u Chrome-u

Savremeni web browseri, uključujući Chrome, često zahtijevaju značajne resurse, a problem nedostatka memorije može se javiti, posebno na Mac računarima.

Google je preduzeo korake kako bi poboljšao situaciju, ali korisnici se i dalje suočavaju sa “out of memory” greškom. Kako biste riješili ovaj problem prije nego što razmatrate nadogradnju RAM-a ili kupovinu novog računara, postoje koraci koje možete preduzeti.

Prvo, preporučuje se da imate najmanje 16GB RAM-a na računaru, a 32 GB je još bolji izbor. Ako imate samo 8 GB RAM-a, može biti vrijeme za nadogradnju. Kada se pojavi greška, osvježavanje pogođenog taba može biti prolazno rješenje. Takođe, zatvaranje nepotrebnih tabova i osvježavanje onih koji su problematični može smanjiti opterećenje RAM-a.

Pored toga, provjerite da li je aktivirana opcija Memory Saver u Chrome-u, koja oslobađa RAM iz neaktivnih tabova. Ažuriranje Chrome-a na najnoviju verziju takođe može riješiti probleme s memorijom, jer Google redovno objavljuje ispravke grešaka i poboljšanja sigurnosti. Čišćenje keš memorije Chrome-a takođe može pomoći, a nepotrebne ekstenzije treba ukloniti.

Ako se problem nastavi, preporučuje se ponovno pokretanje Chrome-a ili čak računara. Isključivanje hardverske akceleracije ili povećanje dostupne virtuelne memorije takođe su opcije koje možete razmotriti kako biste optimizovali rad Chrome-a i smanjili upotrebu RAM-a. Važno je napomenuti da su ovi koraci opšti savjeti i njihova efikasnost može varirati u zavisnosti od specifičnosti problema.