Kako da… reagujete na pozive sa nepoznatih i sumnjivih brojeva?

Ukoliko vam se desi da dobijete poziv sa nepoznatih međunarodnih brojeva poput:  +224…,  +370…,+256…, +236…, +252…, +235…, +231…, +232…, +269… ili sličnih nepoznatih numeracija, ne odgovarajte, već ovakve slučajeve prijavite m:tel kontakt centru.

Budući da se ovakvi pozivi najčešće javljaju u vidu propuštenog poziva, ne pozivajte brojeve sa ovim numeracijama, jer pozivanje ovih brojeva može da izazove troškove.

Isto tako podsjećamo vas i na to da se dolazni pozivi za m:tel korisnike kada se nalaze u svojoj matičnoj m:tel mobilnoj mreži ne naplaćuju, bez obzira odakle je poziv upućen.

Zato, ukoliko imate bilo kakve nedoumice, dobijete pozive ili poruke sa neuobičajenih brojeva, pozovite naš kontakt centar na besplatan broj 0800 50 000, a koji je dostupan 24 sata svakog dana, kako bismo preduzeli sve potrebne radnje da na vrijeme zaštitimo svoje korisnike od mogućih zloupotreba.