Kako da provjerite vaše koordinate na različitim aplikacijama

Geografske koordinate opisuju položaj određenog mjesta, a vaš pametni telefon može prikazati vaše koordinate koristeći ugrađeni GPS.

Koordinate su klasičan alat za orijentaciju koji se i danas koristi prilikom planiranja šetnji, geokretnji ili običnih sastanaka. Pomoću Google Maps-a, Earth-a i Apple maps možete jednostavno i brzo odrediti koordinate na svom računaru ili pametnom telefonu u samo nekoliko klikova.

Evo kako se podešavaju i koriste koordinate na Google Maps-u, Google Earth-u i Apple Maps-u:

Google Maps:

 • Otvorite Google Maps aplikaciju na svom pametnom telefonu ili pristupite Google Maps preko web pregledača na računaru.
 • Unesite ime ili adresu mjesta za koje želite da pronađete koordinate u polje za pretragu.
 • Kada pronađete željeno mjesto na mapi, pritisnite i zadržite prst na tom mjestu na ekranu (na pametnom telefonu) ili desnim klikom (na računaru).
 • Koordinate će se pojaviti na dnu ekrana ili u informacijama o mjestu, obično u formatu decimalnih stepeni.

Google Earth:

 • Otvorite Google Earth aplikaciju na svom pametnom telefonu ili pristupite Google Earth preko web pregledača na računaru.
 • Unesite ime ili adresu mjesta za koje želite da pronađete koordinate u polje za pretragu.
 • Kada pronađete željeno mjesto na mapi, koordinate će se obično prikazivati u donjem desnom uglu ekrana, u formatu decimalnih stepeni.

Apple Maps:

 • Otvorite Apple Maps aplikaciju na svom iPhone-u ili Mac računaru.
 • Unesite ime ili adresu mjesta za koje želite da pronađete koordinate u polje za pretragu.
 • Kada pronađete željeno mjesto na mapi, postavite pin tako što ćete dodirnuti i zadržati prst na tom mjestu (na iPhone-u) ili desnim klikom (na Mac-u).
 • Koordinate će se pojaviti u informacijama o mjestu, obično u formatu decimalnih stepeni.

Koordinate se mogu zapisivati u različitim formatima, ali aplikacije će obično koristiti decimalne stepene za prikaz. Ako želite saznati tačne koordinate određenog mjesta, možete koristiti ove korake u navedenim aplikacijama.

Važno je napomenuti da tačnost koordinata zavisi od broja decimalnih mjesta. Što više decimalnih mjesta koristite, to će koordinate biti preciznije. Sa samo dvije decimalne tačke odstupanje može iznositi i do jednog kilometra, dok sa šest decimalnih tačaka koordinate mogu biti tačne do jednog metra.