Kako da blokirate i odblokirate kontakt na Androidu


Iako nije popularno, blokiranje nekog kontakta ponekad može biti neophodno, posebno ako želite da spriječite ometanje i sačuvate privatnost.

Android telefoni imaju ugrađenu funkciju za blokiranje kontakata koje vam smetaju iz bilo kojeg razloga. To možete učiniti preko podrazumijevane aplikacije za biranje brojeva i poruka.

Iako blokirani kontakti više ne mogu da vas kontaktiraju putem poziva ili poruka, možda ćete i dalje primati njihovu govornu poštu. Ako želite da spriječite pozivaoca da ostavi govornu poštu, možete kontaktirati svog mrežnog operatera.

Google aplikacija za telefon je sada podrazumijevana aplikacija za biranje brojeva za većinu Androida. Ako koristite Google Pixel, Motorolu, Asus, Xiaomi (najnovije modele) itd. ovo je uobičajen postupak kod blokade kontakta.

  1. Otvorite aplikaciju za pozive
  2. Ako želite da blokirate već ranije sačuvani broj idite na “Kontakti”
  3. Ako broj nije sačuvan i nedavno ste primili/pozvali, onda idete na “nedavno” (recent)
  4. Pritisnete i zadržite pritisak na broju koji želite da blokirate
  5. Dodirnite “Blokiraj/prijavi” neželjenu poštu (spam)
  6. Dodirnite “Blokiraj” da biste potvrdili

Ako želite da vidite blokirane brojeve, kliknete na tri tačkice, a zatim na Podešavanja. U odjeljku “blokirani brojevi” pronaći ćete blokirane brojeve.

Samsung telefoni imaju svoju podrazumijevanu aplikaciju za telefon, pa je postupak nešto drugačiji, ali takođe jednostavan.

  1. Otvorite podrazumijevanu aplikaciju za telefon, a onda isto kao na drugim Androidima
  2. Ako je broj iz liste kontakta, idete na “Kontakte”, a ako nije sačuvan idete na nedavne poziv
  3. Dodirnite broj, a zatim prečicu/taster sa oznakom “i”
  4. Odaberete “još”, a onda “blokiraj kontakt”

Sličan postupak je i na OnePlus telefonima koji imaju svoju aplikaciju za pozive.