Isključite Location History i uštedite bateriju telefona tokom putovanja

Android nudi širok spektar podešavanja, a među njima se ističe opcija Location History. Ova funkcija je korisna za pronalaženje izgubljenih ili ukradenih uređaja jer omogućava praćenje lokacije telefona.

Međutim, konstantno bilježenje kretanja izaziva zabrinutost zbog potrošnje baterije i narušavanja privatnosti.

Location History opcija je uključena tokom inicijalnog podešavanja Android uređaja, omogućavajući telefonu da prati i čuva vašu lokaciju na Google nalogu. To podrazumijeva stalni pristup GPS-u i slanje podataka na Google servere, što može doprinijeti dodatnoj potrošnji baterije od 2-5%.

Isključivanje ove funkcije može značajno poboljšati trajanje baterije i smanjiti potrošnju mobilnih podataka. Međutim, ovo takođe znači gubitak osnovne bezbjednosne funkcije, onemogućavajući praćenje uređaja na daljinu.

Za isključivanje Location History:

  1. Pokrenite aplikaciju Google Maps.
  2. Dodirnite svoj avatar u gornjem desnom uglu i izaberite “Your Timeline”.
  3. U gornjem desnom uglu pronađite “History is activated” i deaktivirajte ga.
  4. Opcionalno, možete izbrisati kompletnu prošlu istoriju lokacija iz svog Google naloga.

Odluka o isključivanju Location History nadilazi trajanje baterije i predstavlja svjestan izbor da se privatnost stavi u prvi plan. Za one koji žele dodatnu kontrolu, Android nudi režime lokacije i dozvole na nivou aplikacija, omogućavajući optimizaciju između preciznosti i očuvanja baterije.

Isključivanje istorije lokacija je korak ka optimizaciji trajanja baterije i boljoj zaštiti privatnosti, omogućavajući vam da preuzmete kontrolu nad svojim digitalnim tragom.