Internet pregledači dobili važna ažuriranja

Najpopularniji internet pregledači, uključujući Chrome, Firefox, Edge i Brave, nedavno su primili ključna ažuriranja koja su ispravila ozbiljnu sigurnosnu ranjivost.

Kompanije Google, Mozilla, Microsoft i Brave brzo su reagovale i objavile hitna ažuriranja za svoje pregledače, kao i za Tor Browser. Ažuriranje je od suštinskog značaja za sve korisnike ovih pregledača, jer otkrivene ranjivosti mogu omogućiti napadačima neovlašćen pristup ili pokretanje zlonamernog koda na korisničkim računarima.

Pored ugrožene bezbjednosti pregledača, ova ranjivost je takođe povezana sa kodom koji se koristi za prikazivanje WebP slika, popularnog formata na internetu. Ovo znači da su i brojne aplikacije, kao što su Telegram, Affinity, Gimp, Signal, Honeyview, LibreOffice, i mnoge Android aplikacije za prikazivanje slika, takođe ranjive.

Preporučuje se svim korisnicima da odmah ažuriraju svoje internet pregledače na najnovije verzije kako bi se zaštitili od potencijalnih zlonamernih aktivnosti i napada. Sigurnost na internetu je od suštinskog značaja, stoga je važno da korisnici redovno primjenjuju ažuriranja i prate najnovije informacije o bezbjednosti na internetu.

Ugroženost bezbjednosti u pregledačima obično se odnosi na prisustvo ranjivosti ili sigurnosnih propusta u samom pregledaču ili povezanim komponentama, kao i na štetne aktivnosti koje se mogu sprovoditi putem tih ranjivosti. To može uključivati neovlašćeni pristup, phishing, špijuniranje, te učitavanje zlonamjernog softvera na korisničkom uređaju.