I Android uvodi eSim konverziju fizičke SIM kartice

Android telefoni uskoro bi mogli ponuditi mogućnost konvertovanja SIM kartice u eSIM, što je Apple već omogućio.

Fizičke SIM kartice u budućnosti će sigurno bar većim dijelom biti zamijenjene eSIM-om. Da li je to dobro ili loše – oprečna su mišljenja. Ipak, izgleda da je neminovnost da i Android telefoni dobiju mogućnost “prebacivanja” sa SIM na eSIM. Ta funkcija sada je primijećena u najnovijoj Android 14 QPR 2 Beta 3 verziji, što je dobar znak u tom pravcu.

Podsjećamo, većina novijih Android telefona podržava eSIM, ali nema mogućnost konvertovanja sa SIM na eSIM.

Što se tiče “mana” modernije verzije SIM kartice, odnosno eSIM, jedna od njih je nešto komplikovanije “prebacivanje” sa jednog na drugi uređaj. Naime, dok klasičnu SIM karticu jednostavno fizički prebacimo iz jednog u drugi uređaj, kod eSIM kartice neophodno je da svaki put prođemo proces aktivacije. To i ne zvuči toliko komlikovano, ali pominje se kao jedan od “minusa”.

S druge strane, prednost je to što eSIM ne možemo izgubiti niti fizički oštetiti. Takođe, nije potreban otvor na telefonu koji se koristi za stavljanje klasične SIM kartice, čime se lakše obezbjeđuje otpornost uređaja na vodu.

U svakom slučaju, uvijek je dobro da korisnici imaju mogućnost izbora.