Google uvrštava bilješke u pretragu

Google eksperimentiše sa novom funkcijom koja bi omogućila korisnicima da dodaju svoje bilješke u rezultate pretrage, omogućavajući dijeljenje ličnih perspektiva i iskustava.

Ova eksperimentalna opcija nazvana “Notes” trenutno je dostupna u okviru Google Search Labs, gdje korisnici mogu testirati i pružiti povratne informacije o iskustvima.

Kroz ovu funkciju, korisnici mogu:

  1. Pregledati Bilješke: Na stranici za pretragu i otkrivanje, korisnici mogu pronaći dugme “Bilješke” koje će im omogućiti pregled svih bilješki koje su drugi korisnici podijelili u vezi sa određenim člancima ili temama.
  2. Dodavati svoje Bilješke: Korisnici mogu dodati svoje bilješke, pružajući dodatne informacije, savjete ili povratne informacije koje mogu biti korisne drugima.
  3. Ukrasiti Bilješke: Osim teksta, korisnici mogu ukrasiti svoje bilješke naljepnicama, fotografijama i, u SAD-u, slikama generisanim vještačkom inteligencijom.
  4. Algoritamska zaštita i ljudska moderacija: Google obećava kombinaciju algoritamske zaštite i ljudske moderacije kako bi osigurao bezbjednost, korisnost i relevantnost bilježaka, kao i zaštitu od potencijalno štetnog ili uvredljivog sadržaja.

Ova eksperimentalna funkcija, trenutno dostupna na Android-u i iOS-u u SAD-u i Indiji, pokazuje Google-ovu namjeru da personalizuje iskustvo pretrage i omogući korisnicima da dijele informacije direktno na platformi.