Google uvodi novi režim gledanja na Meet

Google je najavio novu funkcionalnost u svom servisu za video komunikaciju “Meet” koja će smanjiti potencijalne prekide zvuka ili druga ometanja tokom sastanka.

Korisnici će moći uključiti opciju “Everyone is a viewer” režim koji omogućava da određeni učesnici sastanka budu samo gledaoci, što znači da neće moći dijeliti svoj audio ili video tokom sastanka.

Učesnici video sastanka će moći posmatrati govornika, time zadržati pažnju koja neće lutati na ostale učesnike koji nemaju potrebu da se uključe, a sve skupa će smanjiti protok pa će biti smanjena mogućnost prekida zvuka ili drugih ometanja.

Ovo se uklapa u jednu raniju najavu, u kojoj Google želi omogućiti video poziv u rezoluciji 1080p kako bi poboljšao korisničko iskustvo.

Google Meet će, takođe, omogućiti gledaocima da koriste druge funkcije, poput pitanja i odgovora, kao i anketa. Međutim, neće biti dostupne opcije četovanja tokom sastanka niti reakcije emodžija. Ipak, podrška za ove funkcije može se očekivati u budućim ažuriranjima.

Ukoliko želite da iskoristite funkciju “Everyone is a viewer” u Google Meet-u, sve što trebate uraditi je da prilikom podešavanja sastanka odaberete “Guests” opciju i izaberete “Everyone is a viewer by default”.

Takođe, možete odabrati domaćine i saradnike koji će moći dijeliti svoj audio i video tokom sastanka. Domaćini sastanka mogu da prebace gledaoce u ulogu saradnika kada je potrebno veće angažovanje grupe.