Google Photos omogućava da lakše sredite svoje albume

Google Photos predstavio je niz novih funkcija koje će olakšavati organizaciju i uređivanje biblioteke fotografija.

Jedna od ključnih novina je mogućnost brzog grupisanja sličnih fotografija zajedno. Ova funkcija će automatski identifikovati slične fotografije koje su uslikane u brzom nizu, grupišući ih u jedan “stack” ili blok. Ovo je posebno korisno za situacije kada ste uslikali niz slika istog trenutka, omogućavajući vam da očistite biblioteku i organizujete slike na efikasan način. Google Photos će odabrati najbolju sliku koja najbolje predstavlja trenutak, ali korisnici će imati opciju ručnog izbora željene fotografije. Osim toga, korisnici mogu isključiti ovu opciju ako žele zadržati sve slike zasebno.

Druga značajna promjena odnosi se na automatsko organizovanje slika, pri čemu će aplikacija razdvajati ID-ove, račune i ulaznice u posebne albume. Ova funkcija koristi vještačku inteligenciju kako bi prepoznala i kategorizovala sadržaj slika na osnovu njihove vrste. Na primjer, slike dokumenata će biti grupisane u poseban album, olakšavajući korisnicima pronalaženje određenih slika.

Dodatno, korisnici će moći direktno dodati događaj u svoj kalendar iz screenshota ili slike ulaznice, što dodatno povećava funkcionalnost Google Photos.

Sve ove funkcije koriste vještačku inteligenciju, što nije iznenađujuće s obzirom na to da je Google u posljednjih nekoliko godina sve više integrisao ovu tehnologiju u svoje proizvode. Google Photos već dugo koristi vještačku inteligenciju za prepoznavanje sadržaja fotografija i olakšavanje pretraživanja biblioteke, a ove nove funkcije dodatno poboljšavaju organizaciju i upravljanje fotografijama.