Google olakšava prenos podataka sa Cloud-a na Cloud

Kompanija Google objavila je odluku koja će olakšati prelazak korisnika u drugi oblak, jer su ukinute naknade za ovu uslugu. Ova inicijativa odnosi se na ukidanje naknada za premještanje podataka na usluge u oblaku drugog provajdera, a korisnicima širom svijeta omogućava da bez dodatnih troškova iskoriste prednosti višestruke mreže oblaka.

Ova promjena, koja je stupila na snagu odmah po objavi, svjedoči o posvećenosti Google Cloud platforme podršci uspješnog i otvorenog ekosistema oblaka koji je siguran i interoperabilan.

Cilj inicijative je pružiti preduzećima dodatnu fleksibilnost u prilagođavanju promjenljivim potrebama, omogućavajući im slobodan prelazak ili usvajanje višestrukih oblaka.

Određeni stariji provajderi koriste svoje lokalne softverske monopole kako bi stvorili monopol usluga u oblaku, koristeći restriktivne prakse licenciranja koje vezuju klijente i narušavaju konkurenciju.

Ova odluka, koja je uslijedila nakon kritika regulatora i konkurencije, ima za cilj olakšavanje korisnicima donošenje poslovnih odluka u vezi sa prelaskom na alternativne pružaoce usluga u oblaku.

Odlazni troškovi za prenos podataka mogu biti značajni i variraju u zavisnosti od faktora poput destinacije, porijekla i obima podataka.

Ovaj korak Google Cloud-a omogućava korisnicima besplatan prenos podataka na druge pružaoce usluga ili lokalne data centre. Proces podrazumijeva prijavu i popunjavanje obrasca, a odobreni korisnici imaju 60 dana da izvrše transfer podataka.

Ipak, Google zadržava pravo revizije prenosa podataka radi usklađivanja sa svojim uslovima i odredbama programa.