Google Meet sada reaguje na vaše gestove

Google Meet unapređuje korisničko iskustvo uvodeći funkciju detekcije gestova, omogućavajući korisnicima da podignu ruku fizički kako bi aktivirali odgovarajući indikator.

Ova funkcija, koja je sada dostupna na Google Meet veb platformi, omogućava korisnicima da izraze želju da govore ili postavljanjem pitanja bez upotrebe tastature.

Do sada je opcija “Raise hand” bila dostupna kao dugme u donjoj traci tokom video sesija na Google Meet-u. Međutim, nova funkcionalnost omogućava korisnicima da jednostavno podignu ruku pred kamerom kako bi postigli isti efekat. Progres bar će se pojaviti kako bi obavijestio korisnike o tome koliko dugo treba da zadrže ruku podignutom kako bi završili proces “Raise hand”.

Kako bi se omogućila ova opcija, korisnici mogu pristupiti postavkama putem opcije “More options”, a zatim odabrati “Reactions” i “Hand Raise Gesture”. Važno je napomenuti da je ova funkcija podrazumijevano isključena, a dostupna je trenutno samo za poslovne naloge, uključujući korisnike Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, korisnike Teaching and Learning Upgrade, i pretplatnike na Google Workspace Individual.

Ova unapređenja čine Google Meet još prilagodljivijim i korisnijim tokom virtuelnih sastanaka, pružajući intuitivniji način za učestvovanje u diskusijama i postavljanje pitanja.