Gmail olakšava odjavljivanje sa mejling lista

Google je započeo implementaciju strožih pravila za masovne pošiljaoce na Gmail platformi, usmjerenih na smanjenje spama i pojednostavljenje odjavljivanja od nepoželjnih e-pošta.

Najnovije promjene primijetne su na Gmail veb verziji, gdje je boldovana plava opcija “Otkaži prijavu” dodata pored imena pošiljaoca, verifikacionih oznaka i e-adrese. Ova vizuelna promjena dio je Google-ove strategije postavljanja pragova za stopu spama za masovne pošiljaoce e-pošte, ograničavajući njihovo slanje na više od 5.000 Gmail poruka dnevno.

Uz novi dizajn, Google uvodi i praktičnu opciju jednostavnog odjavljivanja sa mailing lista, poznatu kao “Odjavi se”. Do februara 2024. godine, masovni pošiljaoci e-pošte moraće omogućiti korisnicima Gmail-a jednostavno napuštanje njihovih mailing lista putem jednog klika na “Odjavi se”.

Dugme za odjavu sada se izdvaja na Gmail veb verziji, a korisnici će biti zamoljeni za potvrdu prije nego što se pokrene proces odjavljivanja.

Ova ažuriranja neće uticati samo na veb verziju Gmail-a, već će se najvjerovatnije proširiti i na Gmail Android aplikaciju. Google je već testirao dugme za odjavu na Gmail Androidu, prilagođavajući mobilnu verziju kako bi se uskladila s veb verzijom.

Cilj ovih promjena je poboljšanje korisničkog iskustva, čineći proces odjavljivanja od neželjenih e-pošta jednostavnijim i bržim za sve Gmail korisnike. Ove inicijative predstavljaju deo šire strategije Google-a da održi nepoželjne poruke pod kontrolom i unaprijedi kvalitet korisničkog iskustva na Gmail platformi.