Gmail AI funkcije će vam uštedjeti vrijeme

Program Workspace Labs omogućava korisnicima da pristupe novom Gmail alatu koji pokreće vještačka inteligencija, pod nazivom “Pomoć pri pisanju.

Gmail se diči da je i ranije koristio moć vještačke inteligencije kako bi korisnicima olakšao sve aspekte rada sa e-poštom, ali sada je otišao korak dalje.

Sada Pomoć pri pisanju (Help me write) koristi generativne modele vještačke inteligencije da bi dobili čitave nacrte vašeg pisma. Potrebno je kliknuti na ikonicu i odabrati temu koju želite, pa ćete dobiti prijedlog pisma, koji možete iskoristiti ili dodatno urediti.

Opcija Smart Compose predlaže konstrukciju rečenica korisnicima prilikom pisanja pošte, koristeći hibridni model generisanja jezika. Jednostavnim klikom na “Tab” tastere, korisnik može prihvatiti prijedlog, a riječi će biti automatski unesene u elektronsku poštu.

Zatim, tu su opcije Smart Reply (generiše do tri moguća odgovora na primljenu poruku, koje korisnik može ekspresno poslati), kao i Tabbed Inbox – za sortiranje primljenih poruka.

Summary Cards je opcija koja će vam automatski iz dugog mejla izvući sažetak sa najvažnijim detaljima, kako bi vam pružila ključne informacije o tome šta se u njoj nalazi.

Podsjetnik (Nudging) je funkcija koja koristi model mašinskog učenja da otkrije na koje e-pošte niste odgovorili i predvidi na koje biste najvjerovatnije odgovorili. Nakon nekoliko dana, ta pošta će biti pomjerena na vrh vašeg inboxa sa napomenom da ste je primili prije nekoliko dana i sa pitanjem da li želite da odgovorite.