Evo kako možete spriječiti iskačuće prozore u pregledačima

Ako ste frustrirani zbog pop-up prozora prilikom pretrage interneta, moderni web browseri vam pružaju ugrađene kontrole za njihovo upravljanje. Evo kako da kontrolišete pop-up prozore u nekoliko popularnih web browsera:

Google Chrome:

 1. Kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu ekrana.
 2. Izaberite “Settings”.
 3. Idite na “Privacy and Security” > “Site Settings”.
 4. Pomjerite se nadole i izaberite “Pop-ups and redirects”.
 5. Uvjerite se da je označeno kružno dugme za “Don’t allow sites to send pop-ups or use redirects”.
 6. Za dozvolu pop-up prozora, kliknite na poruku “Pop-up blocked” u traci za adresu i izaberite URL sa liste.

Microsoft Edge:

 1. Kliknite na tri tačke u vrhu ekrana.
 2. Izaberite “Settings”.
 3. Na bočnoj traci, odaberite “Cookies and site permissions”.
 4. Kliknite na “Site Settings”.
 5. Potražite “Pop-ups and redirects” pod “All permissions” i uvjerite se da je prekidač za “Blocked” uključen.

Opera:

 1. Kliknite na ikonu zupčanika za “Settings” u adresnoj traci.
 2. Pomjerite se nadole i izaberite “Go to full browser settings”.
 3. Kliknite na “Privacy and Security”.
 4. Kliknite na “Site Settings”.
 5. Pronađite opciju “Pop-ups and redirects” i uvjerite se da je označena opcija “Don’t allow sites to send pop-ups or use redirects”.

Mozilla Firefox:

 1. Kliknite na hamburger meni sa desne strane ekrana.
 2. Izaberite “Settings”.
 3. Kliknite na “Privacy & Security”.
 4. Idite do “Permissions” i uvjerite se da je potvrđen izbor u polju za opciju “Block pop-up windows”.

Safari na macOS-u:

 1. Izaberite “Safari” na traci menija.
 2. Izaberite “Settings”.
 3. Pomjerite se nadole do “Pop-up Windows”.
 4. Odaberite opciju koja vam odgovara kada posjećujete druge web lokacije, kao što su “Block”, “Allow”, ili “Block and Notify”.