Dodavanje kontakata u Google Messages postaje jednostavnije

Google Contacts je dobio korisno osvježenje dizajna koje značajno olakšava dodavanje novih kontakata i uređivanje postojećih.

Nova stranica “Create Contact” sada je jednostavnija i preglednija, sa osvježenim izgledom i intuitivnim dugmićima. Umjesto da korisnika dočeka duga lista polja za popunjavanje, nova stranica prikazuje samo četiri osnovna polja na vrhu: ime, prezime, kompaniju i broj telefona. Ispod tih polja nalaze se dugmići za dodavanje dodatnih, ali opcionalnih informacija, kao što su email adresa, značajni datumi poput rođendana, adresa i oznake.

Polje “Notes” sada je istaknutije, podstičući korisnike da dodaju dodatne informacije o kontaktu. Na vrhu stranice nalazi se i novo dugme “Favourite”, koje omogućava brzo dodavanje kontakta u omiljene tokom procesa kreiranja.

Dugme “Add field” sada otvara dijalog za dodavanje specifičnih detalja, umjesto da popunjava cijeli ekran poljima za unos, što je bio slučaj u prethodnoj verziji.

Novi dizajn je dostupan u najnovijoj verziji aplikacije – 4.30.50.628193927. Iako Google još uvijek nije počeo sa zvaničnim objavljivanjem ove verzije putem Play prodavnice, korisnici koji žele da isprobaju ove novine mogu ručno instalirati aplikaciju sa APKMirror-a.

Ako još niste primijetili redizajnirani interfejs Google Contacts, moraćete sačekati da Google zvanično objavi ažuriranje, ili možete pokušati ručno instalirati najnoviju verziju aplikacije kako biste odmah iskusili ove promjene.