Chrome pojačava zaštitu od fišinga

Naše korištenje interneta nije sasvim bezbjedno, iako na svakom koraku neko reklamira neku alatku kao nešto što će povećati bezbjednost.  

Google je odlučio da promijeni sistem zaštite u Chromu, kako bi smanjio opasnosti koje vrebaju korisnike. Novi Safe Browsing sistem prati URL-ove koje pregledač posjećuje i odmah upozorava korisnike na potencijalno opasne sajtove. Ovo ažuriranje će biti dostupno svima u narednim nedjeljama. 

Poseban fokus ovog poboljšanja je na sprečavanju fišing prevara, jer je ova prijetnja postala sve sofisticiranija. Google sada prati URL-ove u realnom vremenu i upoređuje ih sa centralizovanim registrom prijetnji. Ovo omogućava bolju zaštitu od fišinga i malvera, sa tvrdnjom da će se nivo zaštite povećati za 25%. 

Ranije je ova funkcija bila dostupna samo korisnicima koji su aktivirali “Enhanced Protection” u Chrome-ovim postavkama za bezbjednost. Sada će aktivno praćenje biti podrazumijevano uključeno u “Standard Protection” režimu. 

Važno je napomenuti da ovakav sistem zaštite može imati kompromis u vezi sa privatnošću, jer Google prati URL-ove koje posjećujete radi bezbjednosti. To znači da informacije o vašim aktivnostima na internetu mogu biti povezane sa vašim Google nalogom. Iako je moguće isključiti Safe Browsing u Chrome-u i na svom Google nalogu, podrazumijevano će biti aktivirano za sve korisnike. 

Ova promjena pomaže u očuvanju bezbjednosti korisnika na internetu, ali istovremeno postavlja pitanja o privatnosti i upotrebi podataka od strane Google-a.