ChatGPT ima alat za borbu protiv dezinformacija

OpenAI, tvorac četbota baziranog na vještačkoj inteligenciji (AI) poznat kao ChatGPT, najavio je svoju strategiju u borbi protiv dezinformacija.

Ova kompanija odlučila je da uključi metapodatke o porijeklu slika koje generiše vještačka inteligencija, kao što je AI model DALL-E3 implementiran u četbotu. Ova odluka ima za cilj da korisnicima omogući lakšu verifikaciju sadržaja, posebno u eri kada prevaranti sve češće koriste generativnu AI za prevare i manipulaciju javnošću.

Ovaj potez se dešava u trenutku kada tehnološke kompanije razvijaju nove metode za provjeru autentičnosti sadržaja, naročito statičnih slika. OpenAI se pridružuje tom naporu pridržavajući se otvorenog standarda C2PA (Koalicija za porijeklo i autentičnost sadržaja), obilježavajući slike generisane od strane njihovih AI modela. Ovi metapodaci omogućavaju korisnicima da prate porijeklo slika i provjere njihovu autentičnost putem alata za provjeru sadržaja.

Iako postoji sofisticirana tehnologija iza standarda C2PA, važno je napomenuti da ovaj metod verifikacije funkcioniše samo ako su metapodaci netaknuti. To znači da slike koje nemaju uključene metapodatke neće biti podložne ovom načinu provjere. Iako ovo nije univerzalno rješenje za borbu protiv dezinformacija, OpenAI vjeruje da podsticanje korisnika da aktivno traže takve signale može doprinijeti smanjenju širenja lažnog sadržaja.

Iako je ovaj napor za sada usredsrijeđen na statične slike, druge kompanije već razvijaju slične tehnologije za obilježavanje i verifikaciju sadržaja generisanog pomoću vještačke inteligencije. Primjera radi, Google DeepMind alat već ima SynthID za digitalno obilježavanje slika i audio sadržaja, dok kompanija Meta testira nevidljivi vodeni žig za obilježavanje slika putem svog AI generatora slika. Ovi napori zajedno predstavljaju korak naprijed u borbi protiv dezinformacija i manipulacije sadržajem na internetu.