ChatGPT će dobiti mogućnost pravljenja videa

Kompanija OpenAI planira unapređenje svog ChatGPT bota omogućavajući mu kreiranje video zapisa u naredne dvije godine.

Ova najava naglašava multimodalne sposobnosti bota, što uključuje rad sa tekstom, slikama, zvukom i, uskoro, video materijalom. Iz OpenAI nisu pruženi detalji o novoj funkciji, ali se pretpostavlja da će koristiti slične principe kao i ChatGPT-ove postojeće mogućnosti generisanja slika prema tekstu.

Deepfake tehnologija, koja omogućava kreiranje video materijala koji izgledaju autentično uz pomoć vještačke inteligencije, već predstavlja ozbiljan problem na internetu, sa političarima i drugim javnim ličnostima kao učestalim metama manipulacije. Ova tehnologija predstavlja problem sa širenjem lažnih informacija i manipulacije na internetu, a integracija video funkcionalnosti u ChatGPT može dodatno pogoršati taj problem, jer će biti dostupna širokoj populaciji.

Uzimajući u obzir sve navedeno, postaje neophodno pojačati oprez i pažljivo provjeravati autentičnost informacija kako bismo se nosili sa rastućim izazovima lažnih sadržaja generisanih vještačkom inteligencijom na internetu. Ovaj korak OpenAI-a podsjeća nas na važnost razvoja odgovornih pristupa u implementaciji naprednih tehnologija.