Chat GPT ima pristup internetu

Mogućnosti ChatGPT-a ovih dana su se znatno proširile, jer je dobio pristup internetu i sposobnost samostalnog pokretanja programskog koda koje je sam napisao.

OpenAI, kompanija koja razvija ovaj popularni jezički model, nedavno je objavila da ChatGPT sada može da pristupi internetu, da pokreće sopstveni programski kod za rješavanje problema, da prihvata i obrađuje poslate datoteke i da samostalno kreira interfejs za aplikacije koje su razvili drugi softverski programi.

Svi sada postavljaju pitanje da li dajemo vještačkoj inteligenciji previše moći, što bi moglo da dovede do scenarija poput onog iz filma Terminator. Jezički modeli vještačke inteligencije uče se kako da komuniciraju i rješavaju probleme na osnovu ograničenog skupa podataka koji se koristi za njihovo obučavanje.

U slučaju modela GPT-4, podaci koje je OpenAI koristio za obuku su prilično zastarjeli, jer se odnose na period do kraja 2021. godine, što znači da ChatGPT nema uvid u svjetska dešavanja u protekle dvije godine.

Ipak, sada, sa pristupom internetu, ChatGPT može da pretražuje internet kako bi pronašao relevantne informacije ako se utvrdi da su neophodne za rješavanje problema. ChatGPT formuliše relevantne niske za pretragu, šalje ih Bing-u, pregleda rezultate pretrage i čita linkove koje smatra vjerodostojnim kako bi pružio najbolji odgovor na postavljeno pitanje.

Iako su trenutno aktivnosti ChatGPT-a na internetu ograničene – ne može da popunjava formulare ili obavlja bilo koju drugu aktivnost na internetu – OpenAI drži sve što se dešava unutar njegovog API-ja za pretragu odvojeno od ostatka infrastrukture, kako bi se osigurala sigurnost.

Pored toga, ChatGPT sada može da pokreće sopstveni programski kod i da preuzima i šalje datoteke. Na primjer, ako se postavi pitanje koje zahtijeva ozbiljnu matematiku, ChatGPT je sposoban da kodira dio softvera i pokrene taj kod kako bi riješio zadatak. Ako se pruže podaci u određenom formatu, ChatGPT će izvršiti operacije nad tim podacima i vratiti rezultat, potencijalno u drugom formatu, ako je to ono što se traži.

Ovo je izuzetno moćna funkcionalnost, jer ChatGPT može, na primjer, da napravi grafikone s komentarima na osnovu neke tabele ili da uredi fotografiju.