Bezbjednost na aplikacijama za dopisivanje, šta treba znati

Svi koji koriste neku od aplikacija za komunikacije trebalo bi da razmišljaju o bezbjednosti podataka.

Nakon ispitivanja svih aplikacija, stručnjaci su zaključili da nijedna aplikacija nije bez ijedne mane, jer svaka posjeduje neku vrstu ranjivosti.

Signal je navodno jedina aplikacija koja je preduzela korake za skrivanje korisničkih profila, kontakata, metapodataka grupa, pa čak i informacija o pošiljaocu poruka. Programeri bi trebali da kod drugih aplikacija zaključaju korisničke metapodatke.

Korisnicima je važno da sagledaju svoju online bezbjednost i osjetljivost informacija koje razmjenjuju putem aplikacija.

Zatim, važno je da obje strane šifruju i obezbijede dogovorene norme za dijeljenje informacija. Prilagodljiva podešavanja su ključna i treba ih pažljivo razmotriti, uključujući i opciju poruka koje nestaju.

Dodatno, korisnici bi trebalo da onemoguće pregled linkova unutar aplikacije, a za dodatnu bezbjednost, razmotre upotrebu posebnog uređaja za posebno osjetljive informacije, jer se time smanjuje mogućnost da se na novi uređaj instalira špijunski softver.