AudioCraft je nova Meta-ina alatka

Meta je predstavila AudioCraft, alat baziran na AI, koji će pomoći korisnicima u kreiranju muzike.

AudioCraft je AI alat otvorenog koda, koji generiše audio modele. Naučen je da analizira unutrašnju strukturu muzike, a shvata dugoročne veze u zvuku, te omogućava generisanje audio zapisa visokog kvaliteta.

Korisnicima će biti dostupna tri modela, AudioGen, EnCodec i MusicGen. Dok je AudioGen fokusiran na generisanje zvuka iz teksta i naučen je da proizvodi zvukove iz okoline, MusicGen je model za generisanje zvuka koji je posebno prilagođen muzici. MusicGen može generisati muziku uz uslovne tekstualne ili melodijske karakteristike, što omogućava bolju kontrolu nad generisanim rezultatima.

EnCodec mapira audio signal u jedan ili više paralelnih tokova unutrašnjih nizova muzike, te koristi unaprijed obučen tekstualni enkoder za primjene teksta u audio formatu.

Sve ovo pokreće pitanje autorskih prava, a autori i stručnjaci ukazuju na to da alat radi na principu prepoznavanja i ponavljanja obrazaca koje je “čuo” na internetu. Postoji mogućnost da bi oponašanje tih modela moglo da ošteti autorska prava, pa bi moglo doći do problema ukoliko neko bude tako generisanu muziku koristio u komercijalne svrhe.

Meta nije jedina velika kompanija koja je razvila ovakav alat. Ranije ove godine, Alphabet je predstavio MusicLM, eksperimentalni AI alat za generiranje zvuka.