Android dobija novu opciju za uštedu prostora

Google uvodi novu funkciju na Android-u koja će omogućiti korisnicima da uklone nekorišctene aplikacije sa svojih uređaja bez brisanja korisničkih podataka.

Ova funkcija automatskog arhiviranja je slična Apple-ovoj funkciji uklanjanja neiskorištenih aplikacija na iOS-u i može osloboditi do 60% prostora za skladištenje aplikacija bez gubitka podataka.

Funkcija će biti automatska i neće zahtijevati brisanje skladišnog prostora kada je prostor za skladištenje pun, ali će tražiti dozvolu prije uklanjanja bilo koje aplikacije. Ova nova funkcija arhiviranja biće dostupna samo u aplikacijama objavljenim u formatu App Bundle, potvrdio je Google.

Kada korisnik pokuša da preuzme aplikaciju iz Play prodavnice i nema dovoljno prostora za skladištenje na uređaju, od njega će biti zatraženo da koristi funkciju automatskog arhiviranja. Nakon prihvatanja uslova, uređaj će moći da arhivira nekorištene aplikacije kako bi oslobodio prostor za skladištenje.

Arhivirane aplikacije će i dalje biti vidljive u ladici aplikacija i na početnom ekranu, ali će imati sivu ikonu. Ako želite da koristite arhiviranu aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu i ona će vam omogućiti da ponovo preuzmete datoteke aplikacije.

Podešavanja arhiviranja aplikacija mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku preko opcije Podešavanja. Google nije precizirao sa kojim verzijama Android-a će ova funkcija biti kompatibilna, ali pretpostavljamo da neće raditi sa starijim verzijama.