080 05 03 05 je broj Plavog telefona

Kompanija m:tel podsjeća na jedinstveno i bezbjedno mjesto gdje se možete obratiti za pomoć!

Plavi telefon je savjetodavna linija za djecu, mlade i odrasle koju je 2013. godine pokrenulo Udruženje „Nova generacija“ iz Banje Luke. Usluga je anonimna i besplatna za sve pozive mobilne i fiksne telefonije u Bosni i Hercegovini, a djeca i odrasli mogu da se obrate putem telefona ili elektronskog savjetovanja. Elektronsko savjetovanje podrazumijeva dopisivanje sa savjetnicima putem e-poruke, četa ili društvenih mreža, Facebook i Instagram. 

Plavi telefon je sigurno mjesto gdje svaka osoba može da se obrati ukoliko ima problem i želi sa stručnim osobama da podijeli kako se osjeća i šta je muči.

Savjetnici Plavog telefona su tu da saslušaju osobu, da joj pruže podršku i da kroz razgovor zajedno sa njom pokušaju da osmisle rješenje koje bi bilo najadekvatnije za određenu situaciju ili problem. Savjetnik nikada neće kritikovati ili osuđivati osobu ili umanjivati njen problem. Smatraju da je svaki problem važan i da ne postoje veliki ili mali problem. Važno im je da se osoba osjeća sigurno i slobodno da u toku razgovora sa njima podijeli ono što je muči.

Linija je trenutno dostupna svakim radnim danom od 09 do 22 časa, a građani mogu da se obrate putem besplatnog broja telefona 080 05 03 05 ili da pišu putem četa koji se nalazi na sajtu plavitelefon.ba.

Sve aktivnosti koje sprovodi Plavi telefon podržala je kompanija m:tel, koja obezbjeđuje besplatne pozive na ovaj broj. Plavi telefon je dio regionalnog projekta ,,Ublažavanje socio-ekonomskog uticaja COVID-19 na djecu na prostoru zapadnog Balkana i Turske“, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini i UNICEF Bosna i Hercegovina.